L’ENTITAT

L’ENTITAT

L’any 1986 un grup de joves del poble es reuneix amb el desig de crear un grup de foc a l’Hospitalet. Amb el suport econòmic dels membres inicials i l’ajuda en un inici de l’entitat local Foment Cultural, es crea el Ball de Diables.
L’agost del 1987 es bateja la colla (formada únicament de l’actual Colla Vella) amb el Ball de Diables de Tarragona com a padrins i prenent com a data de fundació aquest acte, desvinculant-se d’altres grups i sent entitat pròpia.

L’Any 1990 l’entitat es formalitza de manera legal.

Tot i néixer com un ball tradicional, les relacions amb altres entitats i la proximitat amb el País Valencià, han fet que l’entitat evolucioni amb el pas del temps a un estil més propi del territori veí, abandonant part de les característiques típiques dels balls més protocol·laris.

MEMBRE DE
AMB EL SUPORT DE