Anys 90

ANYS 90 · LLUCIFER

Com és tradició al món dels Diables, a banda dels Diables tiradors comuns existeix la figura de Llucifer, que és la màxima encarnació del mal dintre del correfoc.

Normalment, va acompanyat d’una Diablessa, tanmateix, a la nostra colla, quan sorgeix el desig de crear el Llucifer als voltants dels noranta, no es va realitzar una diablessa sinó que es van fer dos Llucifer; un negre i un vermell que lluïen el vestit de tirador comú amb la capa a sobre.

Primer disseny de vestit de Llucifer · Anys 90.
Primer disseny de vestit de Llucifer · Anys 90.

En aquesta època també es crea els Ceptrots, la senya d’identitat dels personatges. Encara que en un principi només era un, amb els pas dels anys es modifica l’estructura per a crear dos amb diferent disseny.

Anys 2000

ANYS 2000 · EL CEPTROPÍ

Lluït per Llucifer en diverses ocasions, va ser la maça d’estil ceptropí dels personatges, per excel·lència durant molts anys.

Els 2020, es va decidir retirar-lo dels espectacles pels diferents problemes que li van sorgir a causa del pas del temps i per perdre espectacularitat després de l’ampliació dels punts de foc de les maces dels Diables tiradors comuns aquell mateix any.

Incorporava nou punts de foc.

Ceptropí portat per Llucifer.

Anys 2010

ANYS 2010 · DIABLESSA I NOU LLUCIFER

Batejada el 2016, coincidint amb el 30è aniversari de la nostra Nit de Foc, va ser una nova incorporació a l’entitat, ja que no es disposava de cap amb anterioritat, a diferència de Llucifer.
Aquest personatge, per tradició en el territori, és interpretat amb freqüència per homes corpulents amb trets virils marcats.

Va ser batejada per totes les colles de Diables presents aquell any a la Nit de Foc, minuts abans de començar el correfoc; en un acte multitudinari obert a públic.

Actualment, continua actuant de la mà del Llucifer de la Colla Vella, a les actuacions d’aquesta.

Disseny de vestit de la Diabessa · Anys 2010.
Disseny de vestit de Llucifer · Anys 2010.

Amb aquest aniversari de la Nit de Foc, també s’estrena el nou Llucifer de la Colla Vella, juntament amb la Diablessa i l’actual Llucifer de la Colla Jove.

En aquesta nova versió s’actualitza la seva imatge, incorporant-hi elements identificatius (a l’esquena) i els colors de l’entitat.

També es redissenya la part interior del vestit, deixant de ser el principal de Diable tirador comú i passant a ser un vestit únic per a Llucifer, més còmode per a la persona que el porta i més senzill, perquè adquireixi protagonisme la capa.

ANYS 2010 · LA CABRA

La Cabra portada per la Diablessa.

Dissenyat a partir d’una maça tradicional i restes d’un antic ceptrot de Llucifer, va ser portat per la Diablessa de la Vella, sent del consort d’El Ceptropí en la majoria d’espectacles des del moment de la seva creació. En 2020 també va ser retirar dels carrers per problemes en la seva estructura i per la seva mida reduïda.

Incorporava quatre punts de foc amb capacitat múltiple.


ANYS 2010 · EL «SATURNO»

Va ser creat com un ceptropí per a tots els personatges de l’entitat a mitjan dècada de 2010, rebent-se com un regal per part d’un particular.

Des de 2020 amb la retirada de La Cabra, passa a formar part de La Vella com el ceptropí propi de la Diablessa.

Compta amb deu punts de foc: Quatre a cada roda i dos a la seva estructura. És una de les tres úniques estructures que no subjecta la pirotècnia amb pinça o amb vareta, sinó que ho fa amb fulles metàl·liques.

El Saturno de la Diablessa · Anys 2010.

Anys 2020

ANYS 2020 · ELS CEPTROTS

Ceptrots de Llucifer i Diablessa de La Vella · Anys 2020.

Els Ceptrots són la senya d’identitat dels personatges de la Colla Vella. Són les maces més grans de la colla i són utilitzats exclusivament per ells a les figures de lluïment.

El 2020 es realitzen uns nous en substitució dels antics que dataven dels anys noranta, per millorar la seva seguretat i disseny. Cadascun d’ells és únic per a Llucifer i Diablessa, estant ornamentats amb diferents colors segons el personatge que els porta.

Les corones dels Ceptrots, on s diposita la pirotècnia, són intercanviables. Actualment, disposem de tres corones amb diferent disseny i capacitat.

Amb aquest canvi, també es modifica la resta de ceptropís i ceptrots de l’entitat, per a incorporar a tots el ratpenat corporatiu i pintar-los nou, queden ornamentats els elements de Llucifer en negre amb l’animal en vermell i els de la Diablessa de manera oposada.

ANYS 2020 · EL MARTELL

Dissenyat el 2020 i finalitzat el 2021. És l’actual ceptropí del Llucifer de la Colla Vella i substitut de «El Ceptropí».

Va ser estrenat coincidint amb el 35è aniversari de la nostra Nit de Foc i compta amb 8 punts de foc amb capacitat múltiple. 

El Martell de Llucifer · ANys 2020.

Imatge actual

LLUCIFER DE LA VELLA

El Martell.
Vestuari.
El Ceptrot.

LA DIABLESSA DE LA VELLA

El Saturno.
Vestuari.
El Ceptrot.

Vols saber més de la Colla Vella?