JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva és l’òrgan legal encarregat de gestionar administrativament l’entitat. Els seus membres són escollits per l’Assemblea de Socis de Ple Dret cada quatre anys.

Actualment, està formada per 5 persones:

Raúl Hidalgo Morales

President

GINA FRANCH MANRESA

Secretària

ITZIAR VERDEJO QUEROL

Tresorera

Arnau Pegès Pena

Vocal d’Espectacles i Seccions

laia adell martínez

Vocal de Comunicació i Vestuari

MEMBRE DE
AMB EL SUPORT DE