Anys 80

ANY 80 · VESTUARI I MACES

Els primers vestits de l’entitat lluïen amb colors liles i negres, tot simulant els colors de la nit. Aquests van ser pintats a mà pels mateixos diables. Amb la creació dels nous vestits als anys 90, aquests van passar a ser utilitzats en la seva majoria pels diables no tiradors: Civaders, portadors del carro, encenedors…

Actualment, no s’utilitzen a l’activitat normal de l’entitat pel seu valor històric i romanen guardats per a exposicions.

Les primeres maces es desviaven de l’estil tradicional, encara que en mantenien alguns trets.

Eren de fusta i el sistema de subjecció de pirotècnia consistia en un clau al qual se li incorporava una pinça metàl·lica a l’interior. En aquesta pinça es dipositava la pirotècnia i era aquesta amb la seva inèrcia, la que feia girar la pinça i creava els típics paraigües de foc.

Primer disseny de vestit de la colla · Anys 80.

ANYS 80 · EL CARRO

Primer carro, en aquesta ocasió amb dos compartiments.

El primer carro de pirotècnia de l’entitat només constava d’un compartiment.

Posteriorment, es va anar modificant fins a arribar a tenir-ne tres i sent utilitzat en diverses ocasions esporàdicament, sent emprat per la Colla Jove el 2022 durant la creació del seu propi.

Un dels principals problemes de la colla de llavors era la dificultat de desplaçar el carro a la resta de poblacions; cosa que finalment es va arreglar fent que fos completament desmuntable i carregable en cotxes.

Anys 90

ANYS 90 · VESTUARI I MACES

Segon disseny de vestit de la colla · Anys 90.

Als anys noranta es decideix canviar el disseny dels vestits, als voltants de la celebració del desè aniversari de la colla i amb un objectiu principal: Incorporar a la nostra entitat els colors identificatius de la comarca del Baix Camp. Històricament, les colles de Diables del Baix Camp han vestit amb els colors: Vermell, verd, blanc i negre. Finalment, el disseny escollit mantingué tots els colors menys el verd.

Per tradició al món del foc, els vestits eren cosits a mà pels mateixos Diables o per familiars i amics. Aquests van marcar una senya d’identitat nostra, en utilitzar cotó completament blanc en comptes de blanc cru i incorporar cascavells, fent-los més fàcils de reconèixer a les trobades de Diables. Els primers amb aquest disseny, als anys noranta, lluïen uns pantalons diferents dels de la fotografia, en tenir els tres colors distribuïts de manera homogènia al llarg de les cames i representar diferents símbols a la part baixa.

Les segones maces de la colla també sorgeixen als voltants del desè aniversari.

Aquesta vegada sí que segueixen una pauta molt tradicional dintre del món de foc. Una barra de fusta, amb una base a dalt per a fer de sostre al Diable i una vareta metàl·lica, de capacitat múltiple, on es dipositava la pirotècnia.

Encara que en un origen eres de color negre, algunes d’elles van ser ornamentades amb els colors de l’entitat amb el pas del temps.

Segon disseny de maça de la colla · Anys 90.

ANYS 90 · EL CARRO

Segon carro de la colla.

El carro del taüt va ser el segon magatzem mòbil de pirotècnia de la colla, però el primer carro en si mateix. D’una estatura molt baixa i produït en fusta; va acompanyar la nostra colla pel carrer durant aproximadament deu anys.

Aquest carro es creia destruït i va ser recuperat per l’entitat de manera inesperada el 04 d’abril de 2022, juntament amb altres elements.

Anys 2000

ANYS 2000 · VESTUARI 

Amb el pas dels anys i l’augment de nous Diables no hi havia vestuari per a tots els membres.

A causa de la situació econòmica de l’entitat en aquella època, resultava complicat comprar tela per a cosir-los a mà com als anys noranta. Per aquest motiu es va decidir adquirir casaques blanques i pintar el disseny, en comptes de cosir-lo.

Aquest procés es repeteix a principis de la dècada de 2010.

Tercer disseny de vestit de la colla · Anys 2000.
Casaques vermelles.

En aquests temps arriben a la colla les casaques vermelles. Aquestes casaques es van fer per distingir dins del correfoc les persones que havien de ser fàcilment identificables, com civaders, stoppers, etc. Amb tot i això, han sigut uns vestits amb moltes funcions al llarg del temps i molt canviants.

A mitjan dècada de 2010 es van utilitzar amb el mateix objectiu de diferenciar certes persones, però per als Diables principiants per qüestió de seguretat., encara que ha mantingut el seu propòsit original en diverses ocasions.

ANYS 2000 · MACES

Tercer disseny de maça de la colla · Anys 2000.

Durant la primera dècada dels anys 2000, també es va realitzar un canvi radical a les maces. Es van deixar d’utilitzar les maces tradicionals de fusta i es van començar a utilitzar unes d’alumini, amb sistema de rotació i 3 punts de foc: dos rotatoris i un de fix.

Amb aquest canvi es va millorar la seguretat i es va abandonar en part la imatge tradicional de la colla, cosa que continuaria passant al llarg dels anys.

Anys 2010

ANYS 2010 · VESTUARI I MACES

Quarty disseny de vestit de la colla · Anys 2010.

A finals de la dècada dels 2000 continuava la necessitat d’ampliar el nombre de vestits i s’opta per acudir al taller artesà especialitzat «Vestits de l’Infern» de l’Olívia Cris, al qual s’encarrega la confecció. Es torna a acudir al mateix taller el 2015.

En aquesta última ocasió, per elecció dels socis, es van crear sense cascavells. També en aquesta ocasió, es van veure modificats els pantalons, canviant l’estil de flama per una més lineal en comptes d’arrodonida i suprimint completament els dimonis i altres símbols que apareixien en el disseny dels noranta i que ja s’havien anat perdent amb el pas dels anys.

En aquests temps també es realitza una nova remesa de maces, amb el mateix sistema i els mateixos punts de foc que les anteriors, però amb un disseny diferent; canviant les plateres corbes per unes rodones i planes.

ANYS 2010 · EL CARRO

Tercer carro de la colla amb la imatge de 2020.

També es veu modificat el carro, que aquesta vegada és substituït per un de material metàl·lic per augmentar la seguretat i passa a comptar amb quatre compartiments.

L’any 2020 es decideix repintar amb els colors i el ratpenat corporatiu de l’entitat.

Actualment

ANYS 2020 · VESTUARI, MACES I CARRO

El 2020 es decideix que tot el vestuari torni a lluir cascavells com al seu inici. Confeccionant-se finalment amb dos a les banyes, dos a les mànigues i quatre a la cintura en les casaques i; dos a cada cama als pantalons.

El 2022 el vestuari de la Colla Vella incorpora tirants als pantalons, facilitant la subjecció.

Quant al vestuari especial: Les casaques vermelles passen a ser vestuari oficial de la Colla de Tabalers el 2022 a causa de l’augment de músics, deixant d’utilitzar-se en aquesta secció.

Taller de costura · Anys 2020.
Taller de pintura · Anys 2020.

Les maces també pateixen modificacions.

L’any 2020 totes les maces de la colla són pintades amb els colors de l’entitat. També són modificades les seves corones, que passen per taller per incorporar un quart punt de foc.