CORREFOC
05.11.2022

INFORMACIÓ

SECCIONS

Colla Jove
Colla de Tabalers


ACTUACIó

Correfoc Infantil 

Organitzat pels Trons de l’Onyar.

FESTIVITAT

Fires de Sant Narcís de Girona.

26 OCT.-06 NOV.

informació

Hora: 20.00 h.
Sortida: Pl. Sant Feliu.
Final: La Copa.