DIABLESSA DE LA COLLA VELLA

EL VESTIT

El vestit de la Diablessa de la Colla Vella llueix els tres colors de l’entitat. La faldilla, amb cancan inferior, segueix el patró dels pantalons dels Diables comuns i la casaca mostra una esclavina amb el mateix patró, sobre un fons negre.
El vestit es complementa amb cascavells i amb una pamela de cuir negre amb cinta vermella.

La diablessa va ser batejada el 2016, coincidint amb el 30è aniversari de la nostra Nit de Foc i batejada per totes les colles de Diables presents aquell any a la Nit de Foc, minuts abans de començar el correfoc; en un acte multitudinari obert a públic.

EL SATURN

La Diablessa de la Colla Vella llueix a les cercaviles el Saturn.
Aquest ceptrot simula les formes corbes del vestit de la seva portadora i està detallat amb els colors de l’entitat amb predomini del vermell, el ratpenat corporatiu i dues esquelles que avisen de la seva arribada.

Compta amb 10 punts de foc: Quatre a cada roda i dos a la seva estructura. Com a curiositat, no subjecta la pirotècnia amb pinça o amb vareta, sinó que ho fa amb fulles metàl·liques.

EL CEPTROT

Els ceptrots de plaça són la senya d’identitat dels personatges de la Colla Vella. Són les maces més grans de la colla i són utilitzats exclusivament per ells a les figures de lluïment.
En aquest cas, el de la Diablessa està ornamentat amb els colors de l’entitat amb predomini del vermell. Les seves flames són més delicades que al ceptrot de Llucifer i compta amb el ratpenat corporatiu i dues esquelles que marquen l’entrada a la plaça. La seva corona, on es diposita la pirotècnia, és intercanviable.

L’actual ceptrot de la Diablessa data del 2020.

LA FORCA

La forca és emprada per la Diablessa a cercaviles i places, concretament a les enceses conjuntes.
Realitzada en fusta, és una pinzellada tradicional que li dona al personatge agilitat en aquest tipus d’enceses.

Incorpora 3 punts de foc de capacitat múltiple.

MEMBRE DE
AMB EL SUPORT DE