COMITÈS D’ORGANITZACIÓ

Els Comitès d’Organització són grups de treball que s’encarreguen de dur a terme diferents tasques a l’entitat. D’aquesta manera la Junta Directiva no és tan multitudinària i és més dinàmica. Tots els comitès tenen un representant a la Junta Directiva per mantenir el treball en equip. Els seus membres són escollits per l’Assemblea de Socis de Ple Dret cada dos anys.

Els actuals Comitès d’Organització són els següents:

Comitè d’Espectacles

El Comitè d’Espectacles esta format principalment pels Caps de Colla de les diferents seccions.
Aquest grup s’encarrega de dissenyar els diferents espectacles que du a terme l’entitat.

Està format per 5 persones:

Arnau Pagès pena

-Representant en Junta
-Cap de la Colla Vella

GINA FRANCH MANRESA

-Secretària de Foc

Ainara Garcia Delgado

-Cap de la Colla Jove

JAVIER VEGA AMATE

-Cap de Bestiari

ARIADNA SÁENZ FARNÓS

-Cap de Tabalers

Comitè de Comunicació

El Comitè de Comunicació gestiona totes les xarxes sociales de l’entitat, així com les campanyes de publicitat, cartelleria i comunicats oficials (com poden ser invitacions a actes, presentacions…).

Està format per 6 persones:

LAIA ADELL MARTÍNEZ

-Representant el Junta.
-Encarrega de disseny.
-Xarxes Socials.

Ainara garcia delgado

-Xarxes Socials.
-Redactora de la revista «Dèria de Foc».

ARIADNA SÁENZ FARNÓS

-Xarxes Socials.

Gonzalo tomás hernández

-Fotograf.

Xavier Gubau jove

-Fotograf.

RAÚL HIDALGO MORALES

-Pàgina web.

Comitè de Vestuari

El Comitè de Vestuari s’encarrega de preservar els vestits, així com gestiona l’ús que es fa d’ells i el seu otorgament.

LAIA ADELL MARTÍNEZ

-Representant en Junta.
-Encarregada de gestió de vestiari.

CATHERINE BONTE

-Encarrega de costura.
-Gestió de vestuari.

GINA FRANCH MANRESA

-Suplent de gestió.

AINARA GARCIA DELGADO

-Suplent de gestió.

MEMBRE DE
AMB EL SUPORT DE