Anys 2020

ANYS 2020 · VESTUARI

Va ser creat el 2016 al costat de l’altre Llucifer i la Diablessa de La Vella, amb la renovació dels personatges i com a part del seguici d’aquesta secció. En originar-se la Diablessa, l’entitat va passar a tenir 2 Llucifer i la Diablessa, una cosa poc habitual.

El 2020, dins de la creació de la Colla Jove, es decideix que deixi de formar part del seguici de la Colla Vella i passi a ser el Llucifer de la nova secció, La Jove; quedant només un Llucifer i la Diablessa dins de la Colla Vella i cobrant sentit el fet de tenir-ne dos.

El disseny és idèntic al Llucifer de La Vella, utilitzant el color vermell a la capa com a predominant.

Llucifer de La Jove.

ANYS 2020 · L’ESQUELET

L’Esquelet.

Va ser creat com un ceptropí comú per a tots els personatges a la dècada de 2010. El 2020 amb la creació de la Colla Jove, passa a formar part d’aquesta com el ceptropí del seu Llucifer, fins que va quedar en desús amb la creació del Ceptrot Jove el 2022.

Incorporava 9 punts de foc, 5 d’ells de capacitat múltiple.

ANYS 2020 · EL CEPTROT JOVE «EL DRAC»

Encara que s’inicia la creació el 2021, no és fins a la XXXVI Nit de Foc del 2022 quan s’estrena.

Aquest nou Ceptrot del Llucifer Jove, que substitueix l’esquelet, està ornamentat amb un drac amb els colors de l’entitat i igual que la resta de ceptropís i Ceptrots, també inclou en la barra de subjecció el ratpenat corporatiu.

Compta amb 9 punts de foc a propulsió.

Drac ornamental del Ceptrot Jove.

Imatge actual

Llucifer Jove amb el Ceptrot «El Drac».

Vols saber més de la Colla Jove?